Bekti Bishaya Ra Bishesh – (Hari B. S. Mahesh)

सिग्देल कुलायन सणतुति – समस्त सिग्देल वन्दुहरु

शिव भजन सिरकाे जत्ता बटह

साहित्य संसार

श्रीमद भागवाद अध्याय ७ भूमिका र व्याख्या

Akash fm 88.6mzg ma Kurakani

नेपाललाई वैदेशिक प्रभावमा जर्वजस्ती धर्म निरपेक्ष बनाईएको होः हरिभक्त सिग्देल