प्रकाशित लेख

मुक्तिनाथ दर्शन वार्षिक विशेषांक २०६९ मा प्रकाशित लेख "श्री मुक्तिनाथ क्षेत्र दर्शन"